OPRAVNÍK omylů o vidících

Ukázka z publikace Manuál pomoci nevidomým

Do našeho manuálu zařazujeme i „zrcadlový“ text k textu Opravník omylů o nevidomých. Může posloužit k lepšímu pochopení mezi nevidomým a vidícím člověkem. Je to ovšem jen namátkový výčet možných mylných představ a předsudků, které nemusí vůbec nastat.

OMYL: Všichni vidící lidé jsou dobře informováni o specifických potřebách i možnostech nevidomých.

SKUTEČNOST: Lidé mají o možnostech a schopnostech nevidomých zkreslené představy. Někteří si myslí, že nevidomí zvládají vše a nepotřebují nic, a jiní si mohou myslet, že je to naopak. Je zapotřebí otevřeně komunikovat.

OMYL: Každý vidí bílou hůl a pochopí, že dotyčný je nevidomý.

SKUTEČNOST: Mnoho vidících v běžném denním spěchu příliš nevnímá své okolí, takže je ani bílá hůl dostatečně neupozorňuje, že potkávají nevidomého člověka.

OMYL: Oční lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pedagogové nebo sami lidé se zrakovým postižením jsou zárukou dobrého přístupu k nevidomým lidem.

SKUTEČNOST: Žádné takové záruky neexistují. Mnoho odborníků z oblastí souvisejících s problematikou zrakového postižení nikdy neprošlo zaškolením v kontaktu a komunikaci s nevidomými.

OMYL: Každého vidícího člověka napadne oznámit nevidomému číslo přijíždějícího autobusu.

SKUTEČNOST: Napadnout ho to nemusí, proto je vhodné o informaci požádat.

OMYL: Lidé, kteří nevidomému nenabídnou pomoc, trpí nedostatkem empatie a pomáhat postiženým prostě nechtějí.

SKUTEČNOST: Někteří lidé chtějí pomoci, ale nevědí jak a ostych jim brání zeptat se. Jiní mají špatnou zkušenost s dřívějším odmítnutím nabídnuté pomoci. A další jsou zatíženi vlastními starostmi, takže opravdu pomoci nechtějí, protože momentálně nemohou.

OMYL: Lidé, kteří nabídnou nevidomému pomoc, to dělají se sebezapřením a je jim to nepříjemné.

SKUTEČNOST: Pro některé vidící je rozhovor a prokázaná pomoc nevidomému příjemným obohacením každodenního života.

OMYL: Nevidomý člověk nemůže vidícímu v ničem pomoci, nemá mu co nabídnout.

SKUTEČNOST: Mnozí to nevědí. Zareagují intuitivně, aniž by tušili, že tím nevidomému komplikují práci s bílou holí.

OMYL: Když nevidomému člověku někdo nabídne pomoc s doprovodem, určitě mu rád pomůže i s nákupem.

SKUTEČNOST: Lidé nabízí pomoc tak, jak mohou a chtějí. To nebrání nevidomému se jasně a srozumitelně zeptat, neměl by však pomáhajícím člověkem manipulovat vyvoláváním pocitů viny v případě, že pomoc odmítne.

OPRAVNÍK omylů o vidících je součástí brožury Manuál pomoci nevidomým. Brožuru vydal Okamžik v roce 2015 a v plném znění si ji můžete stáhnout ZDE.

© Okamžik, z. ú., 2016